Privacy Statement

Privacy Statement
Sam maakt het gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We registeren alleen de minimaal gegevens en verkopen uw gegevens niet door aan derden.

De verwerking van alle gegevens die Sam maakt het verzamelt gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze verklaring vertellen we hoe we dat doen.

Persoonsgegevens
We verwerken uw gegevens wanneer u die met ons deelt doordat u het contactformulier op onze website invult. Of wanneer u telefonisch uw gegevens aan ons doorgeeft.

Verwerkingsdoelen
We verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
– Om de door u bestelde artikelen te kunnen versturen
– Om onze website en dienstverlening te verbeteren
– Om de nieuwsbrief te verzenden waarvoor u zicht heeft aangemeld, wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u dat op ieder gewenst moment aangeven. Laat ons dit weten door een mail te sturen naar info@sammaakthet.nl
Delen van persoonsgegevens met derden
We delen uw persoonsgegevens niet met derden.

Gegevens verwijderen, aanpassen of inzien
U heeft wettelijk het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, te wijzigen of om in te zien. U heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u de persoonsgegevens kunt opvragen die Sam maakt het van u heeft. Dit kunt u doen door een verzoek in te dienen via info@sammaakthet.nl

Beveiliging persoonsgegevens
We vinden het heel belangrijk dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen misbruik. Om uw persoonsgegevens veilig te houden, zorgen we dat servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware. Ook wij persoonlijk zullen vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan.